فایل تحقیق شناخت مس


فایل تحقیق شناخت مس

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
عنوان محصول دانلودی:تحقیق شناخت مس
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((تحقیق شناخت مس)) را در ادامه مطلب ببینید

مس (Cu) از فلزات واسطه در جدول تناوبی به حساب می آید. مسدر ترکیبات خود ، دارای عدد اکسایش 1+ است. افزون بر این ، اتم مس تحت شرایط مناسبیبا از دست دادن الکترونهای خود ، عددهای اکسایش 2+ و 3+ هم بدست آورد. در هر حال ،مس در مهمترین ترکیبهای خود ، عدد اکسایش 2+ دارد.


ادامه مطلبhttp://hockey-online.ir/tarhdl/toppro5453.html